Kuvailtojen satoa · Vuodet 2014-2017 · Elokuu 2014

Kameraseuran kuvaillassa energiaa ja pettymystä

Syksyn ensimmäisen kuvaillan aiheena olivat "pettymys" (paperikuvat) ja "energiaa, energiaa" (digikuvat). Molemmat aiheet koettiin kuvaajien keskuudessa erittäin haastaviksi, joka näkyi myös arvostelussa niin, että jaettuja sijoja tuli tavallista enemmän.

Energia määritellään usein voiman, kappaleen tai systeemin kyvyksi tehdä työtä.Työ taas voi esimerkiksi kiihdyttää jotakin kappaletta. Energialla voi olla erilaisia ilmenemismuotoja: liike-energia, lämpöenergia, sähkömagneettinen energia., lihasenergia jne.  Hyvin varhaisista ajoista ihminen on lisäksi käyttänyt hyväkseen tulta, toisin sanoen erilaisten polttoaineiden palamisessa vapautuvaa kemiallista energiaa. Kuvaillan kuvissa energiaa oli maalla, merellä ilmassa. Energinen joukko lapsia juoksukilpailussa, lihasenergiaa heinäpellolla, taivaalla kiitävä lentokone tai liitoon lähtevä lintu, pauhaava koski, tuulen vire kissankelloissa jne.

Toinen aihe pettymys, herätti kuvaillan osallistujissa kysymyksen, että kuka pettymyksen kokee? Kuvattu objekti (ihminen, eläin jne.), Kuvaaja vai katsoja? Sanotaan, että ihmiset kokevat omat pettymyksensä aina omasta näkökulmastaan. Toinen ei voi ulkopuolelta päätellä menetysten suuruutta tai merkitystä. Toiselle vähäpätöiseltä vaikuttava asia voi olla toiselle lähes elämän ja kuoleman kysymys, tai viimeinen korsi, joka katkaisee kamelin selän. Siksi kenenkään pettymyksiä ei tulisi koskaan vähätellä, aliarvioida tai kieltää. Suru, viha ja turhautuminen liittyvät usein läheisesti pettymykseen. Ensijärkytyksen jälkeen pettymyksestä voi kummuta voimakastakin vihaa ja turhautumista. Ne irrottavat pettymyksen kokeneen ihmisen pettymyksen kohteesta.  Kuvailtaan tuoduissa kuvissa pettymys ilmeni mm. ihmisen teoissa luonnolle, rakennuksille, lisäksi tunteiden pettymystä omasta tai toisen puolesta, lemmikkieläimen pettymys esimerkiksi perheenjäsentä odottaessa, joka ei koskaan saavu. Olipa kuvattu myös pyöräilijän heräävä viha tai oikeammin vihan aikaansaama tapahtumaketju.

Kuvakisan tulokset:

1. "Virtausta", Ari Haimi

2 jaettu
           "Meren voima", Viivi Haimi; "Lentoon", Juha Merenheimo ; "Topi traktorikuski", Antti Seppälä

5. "Energiahyppy", Tarja Taberman

6. jaettu           
          "Huipulla", Jonna Räisänen; "A380", Juha Merenheimo

 

"Energiaa, energiaa" projisoitavat kuvat

1. "Virtausta", Ari Haimi

2 jaettu.           
          "Meren voima", Viivi Haimi ; "Lentoon", Juha Merenheimo ; "Topi traktorikuski", Antti Seppälä

5. "Energiahyppy", Tarja Taberman

6. jaettu           
          "Huipulla", Jonna Räisänen ;  "A380", Juha Merenheimo

 

"Pettymys" paperikuvat

1. "Sisko, mikä harmittaa", Antti Seppälä

2.  jaettu            
          "Ei ihan voitto", Tarja Taberman ;  "Pyöräilijän viha herää", Ari Haimi

4. jaettu           
         "Mitä ihmettä", Inkeri Kapari ; "Nimetön", Viivi Haimi (Ei julkaistavaksi)

6. "Ei saavu hän", Ari Haimi

Voit katsoa kuvia isompana klikkaamalla niitä.