Kuvailtojen satoa · Vuodet 2014-2017 · Maaliskuu 2014

Studiokuvauskurssi ja maaliskuun kuvailta

Kerhotilassa kävi aika vilske, kun Kouvolan Kameraseuran studiokuvauskurssi pidettiin lauantaina ja sunnuntaina. Lauantaiaamuna käsiteltiin studiokuvauksen teoriaa ja iltapäivällä viriteltiin manuaaliasetuksilla kamerat kuvauskuntoon sekä harjoiteltiin eri valaistuksilla kuvaamista. Sunnuntaiaamuna harjoiteltiin keikkakuvauskaluston kokoamista. Ruokailun jälkeen tutustuimme Almintalon näyttelytarjontaan. Iltapäivä kului soveltavassa kuvauksessa. Kuvauskohteina oli aikuisia, lapsia, lemmikkieläimiä ja hyötyeläimiä. Studiokurssin kouluttajina toimivat Ari Haimi ja Heikki Arola. Kurssilaiset eivät olleet aikaisemmin tutustuneet studiokuvaukseen ja he kertoivat, että heillä oli nyt aivan uusi valokuvauksen näkökulma kotiin vietäväksi.

Kouvolalaisten tehdessä kotiinlähtöä meidän täytyi valmistautua kuvailtaan. Kuvaillan aiheina oli mustavalkokuvissa ”Epookkia” ja projisoitavissa kuvissa ”Aika”. Epookki on yleiskielessä ajankohta, aikakausi tai ajanjakso. Epookki kuvaa myös uuden ajan tai ajanjakson alkua. Taidehistoriassa epookki on tietylle aikakaudelle ominainen taidesuuntaus. Tästä kuvaajat olivat ammentaneet oman näkemyksensä epookista. Aika tuntuu vielä olevan ristiriitainen käsite. Perinteisesti aika on kuvattu neljänneksi ulottuvuudeksi. Tutkijat ovat kuitenkin päätyneet viimeaikoina siihen, että Albert Einsteinein kuvaamaa avaruuden kutistumista ja laajentumista on helpompi kuvata kolmiulotteisella mallilla ja aikaa käytettäisiin vain muutoksen mittaamiseen tässä avaruudessa. Kuvaajat tuskin ajattelivat aikaa näin teoreettisena käsitteenä. Mustavalkokuvia oli jätetty arvioitavaksi 12 ja projisoitavia 24. Kuvaillan tuomarina oli valokuvaaja ja graafinen suunnittelija Eeva Kangas. Hän pohdiskeli kuvasisältöjä pitkään ja päätyi seuraavaan järjestykseen:

Epookkia, mustavalkokuvat

 1. Salonki - Inkeri Kapari

 2. Muuri - Inkeri Kapari

 3. Kalastajaelämää - Viivi Haimi

 4. Tukkijätkä - Viivi Haimi

 5. Kari portailla - Kerstin Hafrèn

 6. Donin lautturi - Antti Seppälä

 

Aika, projisoitavat kuvat

 1. Odottajan aika - Ari Haimi

 2. Kiire - Heikki Arola

 3. Iltaruuhkan aika - Tarja Taberman

 4. Anno 1900 - Inkeri Kapari

 5. Laskettuaika - Viivi Haimi

 6. Ajasta iäisyyteen -  Antti Seppälä

     

Studiofotokurs och mars' bildkväll

Det gick livligt till i klubbutrymmet, när Kouvolan Kameraseuras studiofotokurs hölls lördag-söndag för en vecka sedan. Lördag förmiddag ägnades åt grunderna i studiofotografering och under eftermiddagen ställdes alla kameror in för fotografering manuellt. Sedan hade vi övningar i att fotografera i varierande belysning. Söndag morgon hade vi övningar i hur man plockar ihop fotoutrustning när man ska på ett uppdrag. Efter maten bekantade vi oss med utställningar på Almska gården och sedan tog vi itu med studiofotografering i praktiken. Vuxna, barn, keldjur, nyttodjur fotograferades. Som kursledare fungerade Ari Haimi och Heikki Arola. Deltagarna hade inte tidigare stiftat bekantskap med studiofotografering och de berättade att de nu har med sej hem helt nya aspekter på fotografering.

Efter kursen hade vi vår bildkväll. Teman var i svartvit klass "Epok" och i projicerade "Tid". Epok är i det allmänna språkbruket tidpunkt, tidevarv eller tidsperiod. Epok kan även beskriva början av en ny tid el period. I konsthistorien är epok en konstinriktning som är typisk för en speciell tid. Av detta hade deltagarna fått sina ideer om epok.

Tid tycks fortfarande vara ett motstridigt begrepp. Traditionellt har tid beskrivits som den fjärde dimensionen. Forskare har dock kommit till att det som Albert Einstein beskrev som universums expansion och sammandragning är lättare att beskriva med en tredimensionell modell och att tid skulle användas för att mäta förändring i universum. Deltagarna tänkte knappast på tid som ett så här teoretiskt begrepp.

Svartvita bilder hade inlämnats 12 st och projicerade 24 st. Som domare fungerade fotografen och grafiska planeraren Eeva Kangas. Hon funderade länge på vad bilderna uttryckte och placerade dem i följande ordning:

Epok, svartvita bilder

1. Salong - Inkeri Kapari
2. En mur - Inkeri Kapari
3. Fiskarliv - Viivi Haimi
4. Skogshuggare - Viivi Haimi
5. Kari på trapporna - Kerstin Hafrén
6. Färjkarl vid Don - Antti Seppälä

Tid, projicerade bilder

1. Den väntandes tid - Ari Haimi
2. Brådska - Heikki Arola
3. Kvällsrusning - Tarja Taberman
4. Anno 1900 - Inkeri Kapari
5. Beräknad tid - Viivi Haimi
6. "Från tid till evighet" - Antti Seppälä

Klicka på bilden så blir den större.